5 เทคนิค สร้างสุขในที่ทำงาน

คนเราใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานวันละ 7-8 ชั่วโมงหรือใช้เวลาประมาณครี่งหนึ่งที่เราตื่น   หากเราไม่มีความสุขในการทำงาน ก็เท่ากับชีวิตครึ่งหนึ่งของเราไม่มีความสุข  และอาจจะส่งผลทำให้ชีวิตด้านอื่นๆไม่มีความสุขตามไปด้วย  ในทางตรงกันข้าม หากชีวิตการทำงานมีความสุข จะยิ่งเกิดกำลังใจ   และมีแรงจูงใจในการทำงาน

ทั้งนี้ วิธีการเสริมสร้างความสุขในการทำงานนั้น ประการสำคัญให้เริ่มต้นจากตนเอง โดยมีข้อแนะนำให้ปฏิบัติ 5 ประการดังนี้

1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปทำงานแต่ละวัน
เช่น นอนให้พอ ทานมื้อเช้าให้อิ่ม และบอกตัวเองทุกครั้งว่า “ฉันพร้อมแล้วที่จะทำงาน”
person holding black crossbody bag

2. ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานด้วยการใจกว้าง
รับฟัง รู้จักพูดให้เป็น เช่น พูดชื่นชมเมื่อเพื่อนทำดี ขอโทษเมื่อทำผิด รับฟังและให้กำลังใจเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดความท้อแท้ และยอมรับความคิดต่าง
three people sitting in front of table laughing together

3. เปิดใจรับฟังหัวหน้า
เมื่อหัวหน้าให้คำแนะนำหรือตักเตือนและชี้แจงด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์
woman in teal t-shirt sitting beside woman in suit jacket

4. พัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
โดยหมั่นฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ทำ รวมทั้งถ้าได้รับมอบหมายงานใหม่ๆให้คิดว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขกับการทำงาน
pile of assorted-title books

5. หาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เมื่อมีปัญหา
เช่นเพื่อนสนิท เพื่อช่วยกันคิดแก้ปัญหา
person using smartphone

สำหรับผู้ที่ไม่มีความสุขในการทำงาน มีข้อสังเกตได้จากการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนี้
1.เบื่อ ไม่อยากทำงาน ขาดความกระตือรือร้น ทำงานผิดพลาดบ่อย หรือขาดงานเป็นประจำ
2. ไม่อยากพูดกับใคร โกรธง่าย น้อยใจง่าย ไม่รู้สึกสนุกสนานเหมือนเดิม
3. สูบบุหรี่จัดขึ้น หรือดื่มเหล้าจัดขึ้น หรือหาทางออกด้วยการเล่นการพนัน
4. เจ็บป่วยบ่อยๆ โดยไม่มีสาเหตุ เช่นปวดหัวเป็นประจำ ปวดหลัง ปวดไหล่ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ อยากนอนตลอดเวลา

หากพบว่าตัวเองหรือเพื่อนร่วมงานมีอาการที่กล่าวมา สามารถขอรับบริการปรึกษาที่สถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสม

ข้อมูลจาก:
น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
www.prdmh.com